Kontakt

katerina.pietrasova@seznam.cz
Tel.: +420-608 903 138

Překlady / Translations

Katalogy výstav
Seidl, Walter: Zkoumání prostoru, in: katalog výstavy Jiří Kovanda: Ještě jsem tu nebyl, Dům umění města Brna, 2014
Monument transformace – GHMP, Praha 2009
Andres Serrano – Podoby zla, GHMP, Praha 2001
Bez předsudků: Experiment šedesátých let, NG Praha, 2001
II. a III. Zlínský salón mladých, Státní galerie ve Zlíně, Zlín 2000 a 2003
Umělecké dílo ve veřejném prostoru, Sorosovo centrum pro současné umění-Praha, 1997

Knihy
Knobloch, Iva (ed.): Ladislav Sutnar v textech (Mental Vitamins), nakl. KANT, Praha 2011, ISBN: 978—80-7101—095-1
Architektura: tělo nebo obraz - Texty o moderní a současné architektuře III (kapitoly Architektura a virtuální svět, Gadamerova podlaha, Návrat materiálů a Závěsové války), Zlatý řez, Praha 2009, ISBN: 978-80-902810-0-4. Viz: http://zlatyrez.cz/tituly/telo/index.htm
Jana Tichá: Architektura v informačním věku (kapitola Grafické prostory), Zlatý řez, Praha 2006, ISBN 80-902810-8-7. Viz: http://zlatyrez.cz/tituly/info-vek2/index.htm
E. Kluckert: Románské umění (kapitola Románské malířství, kol. aut., Slovart, Praha 2005
PhDr. Jan Royt: Medieval Painting in Bohemia, nakladatelství Karolinum, Praha 2003
Karolína Fabelová: Karel Vítězslav Mašek, nakladatelství Eminent, Praha 2002 (anglické resumé)
PhDr. Petr Wittlich, CSc: Czech Art Nouveau Sculpture, nakladatelství Karolinum, Praha 2001 (redakce anglické verze)
PhDr. Petr Voit, CSc.: Bohemica 1500 - 1800, Antikvariát Meissner, Praha 1996 (anglická resumé)

Časopisecké články
Smolik, Noemi: Jsme připraveni slyšet hlasy?, in: Profil súčasného umenia, 2014
Krajinný park Duisburg Nord, in: Zlatý řez 31, 2009
A. Vidler: Trik/trak, in: Zlatý řez 27, 2005
M. Sorkin: Zastavené světlo, in: Zlatý řez 24, 2003
E. Bondy: Central Europe Does Exist, in: Praesens 1, 2002, časopis pro středoevropskou kulturu, Budapešť
dále články pro časopisy Flash Art, Prague Affair a Baraka

Filmy
ČT2 - pořad Terra musica, 2003-2004
ČT2 - dokumentární film Hudba 2004

Překladatelské agentury
JIPKA, Praha (od 2008 do současnosti)
TRADA, Praha (2009)
MÁNES, Praha (1996-2004)

Různé
www.artlist.cz - od 2009 do současnosti
scénáře studentů FAMU
Zahraniční oddělení Senátu ČR
Centrum pro ekonomické a sociální strategie, FSV, UK, Praha
Nadace Fórum dárců